Hội đồng quản trị

488 lượt xem

Hội đồng quản trị gồm những thành viên tâm huyết, chung sức xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Long Việt …

1. (Ông) BÙI NHƯ VIỆT – Chủ tịch HĐQT

Ông Bùi Như Việt - chủ tịch HĐQT


Bài trước
Giới thiệu chung